JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

bulbjawi

Skuteczne metody nauczania

 

 

Od ponad 20 lat działamy na rynku edukacyjnym starając się podnieść rangę przedmiou TECHNIKA. Dobrze rozumiemy potrzeby nauczycieli i oczekiwania uczniów oraz realia współczesnej cywilizacji. Współpracujemy ze szkołami na ternenie całego kraju.

 

Przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która wprowadza do szkół model nauczania techniki umożliwjący realizację podstawy programowej na poziomie szkoły podstawowej z uwzględnieniem wskazań MEiN, dotyczących warunków i profilu nauczania tego przedmiotu.

 

Oferujemy kompleksowe wyposażenie pracowni technicznej, które pozwala na opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów, polegających na przetwarzaniu różnych materałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. 

 

Cenną zaletą naszej propozycji jest kształtowanie u uczniów podstawowych nawyków potrzebnych w ich przyszłej pracy oraz możliwość określenia indywidualnych predyspozycji i zainteresowań technicznych.

 

Metoda projektów technicznych JAWI to nowatorska metoda, która wzoruje się na fińskim modelu kształcenia. Z fińską szkołą łączy ją przede wszystkim wspólna idea - uczenia się przez myślenie i działanie.

czytaj więcej

Wybierz projekt dla swojej szkoły

Poziom I – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy po raz pierwszy pracują metodą projektów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych JAWI.

Poziom II – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali wybrany projekt z poziomu I.

Poziom III – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali wybrane projekty z poziomu I i II.

Poziom IV – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali wybrane projekty z poziomu I i II oraz wypracowali możliwość realizacji  projektów o skomplikowanej konstrukcji.

Poziom V – projekty z tego poziomu przeznaczone są do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych (kołkach technicznych).

Zabawa, nauka, kreatywność

Nowe możliwości

Skontaktuj sie z nami jeżeli masz pytania