JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

Projekt edukacyjny "Makrama"

Projekt „Makrama” zaliczany jest do grupy projektów poziomu piatego, przeznaczonych do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych (kółkach technicznych). Efektem końcowym projektu są dwa urządzenia. Jedno z nich pozwala formować pręty na kształt koła, natomiast drugie umożliwia wiązanie węzłów makrama na kole. Splot węzłów tworzy dekoracyjną formę na wzór tarczy. Konstrukcja przyrządu do wiązania makram kolistych złożona jest z kilku elementów. Dwa z nich tworzą krzyżak, na którym mocuje się koło metalowe. Kolejne służą do mocowania końcówek sznurków oraz do trzymania przyrządu. Najdłuższa część łączy wszystkie elementy przyrządu do wiązania makram.

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem „Makrama” dotyczy technologii obróbki, metali, drewna, materiałów drewnopochodnych oraz połączeń rozłącznych tych materiałów. Czas zaplanowany na realizacje projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest podzielony na dziesięć podprojektów.

Projekt „Makrama” ukierunkowany jest nie tylko na technologię obróbki i montażu różnych materiałów, ale ma na celu rozbudzać zainteresowania uczniów w zakresie tworzenia makram kolistych.

Materiały do realizacji projektu edukacyjnego "Makrama"

leftright
 1. Sklejka 8 mm x 30 mm x 200 mm szt. 2
 2. Sklejka 8 mm x 30 mm x 60 mm szt. 1
 3. Sklejka 5 mm x 80 mm x 140 mm szt. 1
 4. Listwa sosnowa 10 mm x 30 mm x 320 mm szt. 1
 5. Listwa sosnowa 10 mm x 20 mm x 330 mm szt. 1
 6. Wałek ø8 mm x 100 mm szt. 1
 7. Wałek ø32 mm x 50 mm szt. 1
 8. Pręt stalowy ø2 mm x 1000 mm szt. 1
 9. Drut stalowy cynkowany ø2 mm x 500 mm szt. 1
 10. Nit aluminiowy ø4 mm x 30 mm szt. 1
 11. Śruba ø5 mm x 40 mm szt. 1
 12. Nakrętka motylkowa oraz podkładka na śrubę ø5 mm szt. 1
 13. Wkręt do drewna, średnica główki 7 mm x 12 mm szt. 8
 14. Sznurek z sizalu 14 m szt. 1


Materiały do realizacji projektu edukacyjnego ,,Makrama” spakowane są w woreczku strunowym. Za dodatkową opłatą można zakupić specjalne kartonowe segregatory, które umożliwiają wygodne przechowywanie woreczków z materiałami np. na półce.
 

Narzędzia i urządzenia do relizacji projektu edukacyjnego "Makrama"

leftright
 1. Imadło
 2. Młotek
 3. Płaskoszczypy uniwersalne
 4. Pilnik płaski do metalu
 5. Piła mała naprężna
 6. Nożyczki
 7. Śrubokręt
 8. Wiertarka stołowa kolumnowa
 9. Imadło maszynowe do mocowania materiału w czasie wiercenia otworów
 10. Komplet wierteł do drewna (od f3 mm do f10 mm)
 11. Wiertło do metalu f 2 mm
 12. Okulary ochronne
 13. Klej wikol
 14. Linijka stalowa
 15. Przymiar kątowy stalowy
 16. Cyrkiel
 17. Ołówek
 18. Papier ścierny
 19. Podkładka ochronna wykonana z płyty HDF (350 mm x 500 mm) na ławkę
 20. Instrukcja BHP – Obsługa wiertarki elektrycznej
 21. Instrukcja BHP – Praca narzędziami do obróbki ręcznej
 22. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 23. Skrzynka narzędziowa


Narzędzia do obróbki ręcznej spakowane są w plastikowej skrzynce.

leftright

Opracowanie dla ucznia składa się z 16 kart pracy spakowanych w kartonowej teczce. Pierwsze pięć kart to: strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych (tzw. podprojektów) dwóch przyrządów wchodzących w skład projektu „Makrama” oraz ich montażu mechanicznego.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza: stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są miejscem wystawiania ocen.
 

leftright

Opracowanie dla nauczyciela składa się z 33 kart pracy spakowanych w specjalnej teczce. Część kart pracy jest taka sama, jaką otrzymuje uczeń. Dodatkowo opracowanie to zawiera: karty ze wskazówkami dotyczącymi rysunku technicznego, karty z testami rysunkowymi, karty, które obrazują „krok po kroku” trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów (części składowych) oraz karty, które obrazują montaż urządzeń wchodzących w skład projektu ,,Makrama”.

Karty pracy „krok po kroku” oraz karty pracy dotyczące montażu nauczyciel może kopiować i wykorzystywać jako wsparcie dla uczniów w czasie pracy nad projektem. Natomiast testy rysunkowe to dodatkowe ćwiczenia, które nauczyciel może przydzielić uczniom, którzy szybciej wykonają przydzielone na lekcji zadanie praktyczne.