JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

Projekt edukacyjny "Łódka"


Projekt ,,Łódka” zaliczany jest do grupy projektów poziomu pierwszego, przeznaczonych dla uczniów, którzy po raz pierwszy pracują metoda projektów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych JAWI. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej. Efektem końcowym projektu jest pływająca łódka dwukadłubowa o napędzie gumowym. Głównym celem projektu jest realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej z uwzględnieniem treści związanych z mechaniką. Realizując projekt uczeń buduje pierwszy silnik zamieniający energię sprężystości gumy na ruch obrotowy wirnika napędzającego łódkę. Konstrukcja łódki składa się z łączników wzdłużnych, łączników poprzecznych, ruf, dziobów, wirnika krzyżakowego, poszycia oraz sterów. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 24 jednostki lekcyjne. Cały projekt jest podzielony na dziewięć podprojektów.

Projekt ,,Łódka” wskazuje na zdecydowaną odmienność od innych projektów, głownie w sferze niższej złożoności i pracochłonności. W istocie zaakcentować należy podstawową właściwość tego projektu, zdecydowanie różniącą go od pozostałych projektów. Zadanie polegające na stworzeniu działającego prostego mechanizmu dysponującego własnym źródłem napędu i samodzielnie poruszającego się, stanowi krok w stronę rozwinięcia świadomości technicznej ucznia. Przekierowuje również jego aktywność poznawczą i twórcza od wytworów leżących w kręgu zabawek i ozdób w stronę modeli, odzwierciedlających techniczną rzeczywistość składającą się z mechanizmów, urządzeń i pojazdów. Realizacja tego projektu stanowić może zatem pierwszy krok do rozwinięcia zainteresowań modelarskich, a w dalszej perspektywie daje szansę na wykształcenie szerszych zainteresowań o charakterze technicznym.

 

Materiały do realizacji projektu edukacyjnego "Łódka"

leftright
 1. Sklejka 5 mm x 20 mm x 282 mm szt. 1
 2. Listwa sosnowa 5 mm x 15 mm x 205 mm szt. 1
 3. Listwa sosnowa 5 mm x 15 mm x 165 mm szt. 1
 4. Listwa sosnowa 5 mm x 15 mm x 125 mm szt.1
 5. Listwa sosnowa 5 mm x 10 mm x 230 mm szt. 2
 6. Tworzywo sztuczne PCV 3 mm x 30 mm 105 mm szt. 1
 7. Pianka polietylenowa 6 mm x 80 mm x 210 mm szt. 2
 8. Pręt stalowy ø2 mm x 130 mm szt.1
 9. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø3 mm x 100 mm szt.1
 10. Gumka ø80 mm szt. 2
 11. Nit ø4 mm x 12 mm szt. 2


Materiały do realizacji projektu edukacyjnego ,,Łódka” spakowane są w woreczku strunowym. Za dodatkową opłatą można zakupić specjalne kartonowe segregatory, które umożliwiają wygodne przechowywanie woreczków z materiałami np. na półce.

 

Narzędzia i urządzenia do relizacji projektu edukacyjnego "Łódka"

leftright
 1. Imadło
 2. Młotek
 3. Płaskoszczypy uniwersalne
 4. Pilnik płaski do metalu
 5. Piła mała naprężna
 6. Nożyk
 7. Wiertarka kolumnowa / zestaw do wiercenia (statyw + wiertarka)
 8. Imadło maszynowe do mocowania materiału w czasie wiercenia otworów
 9. Wiertła do drewna ø3 mm, ø5 mm
 10. Wiertło do metalu  ø2 mm
 11. Okulary ochronne
 12. Klej wikol
 13. Świeczka
 14. Linijka stalowa
 15. Przymiar kątowy stalowy
 16. Cyrkiel
 17. Ołówek
 18. Papier ścierny
 19. Aplikator (pistolet) gorącego kleju
 20. Klej (tworzywo)
 21. Podkładka ochronna wykonana z płyty HDF (350 mm x 500 mm) na ławkę
 22. Instrukcja BHP – Obsługa wiertarki elektrycznej
 23. Instrukcja BHP – Praca narzędziami do obróbki ręcznej
 24. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 25. Skrzynka narzędziowa


 

Film edukacyjny

Film technologiczny „Łódka” obrazuje, w jakości HD wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film został tak przygotowany, że nauczyciel ma możliwość wyboru pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji. Wyboru dokonuje się na podstawie głównego menu, do którego dostęp jest z poziomu każdej sekwencji filmowej. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

leftright

Opracowanie dla ucznia składa się z 14 kart pracy spakowanych w kartonowej teczce. Pierwsze pięć kart to: strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych (tzw. podprojektów) łódki oraz jej montażu.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są miejscem wystawiania ocen.

leftright

Opracowanie dla nauczyciela składa się z 28 kart pracy spakowanych w specjalnej teczce. Część kart pracy jest taka sama, jaką otrzymuje uczeń. Dodatkowo opracowanie to zawiera: karty ze wskazówkami dotyczącymi rysunku technicznego, karty z testami rysunkowymi, karty, które obrazują ,,krok po kroku” trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów (części składowych) oraz karty, które obrazują montaż łódki.

Karty pracy „krok po kroku” oraz karty pracy dotyczące montażu nauczyciel może kopiować i wykorzystywać jako wsparcie dla uczniów w czasie pracy nad projektem. Natomiast testy rysunkowe to dodatkowe ćwiczenia, które nauczyciel może przydzielić uczniom, którzy szybciej wykonają przydzielone na lekcji zadanie praktyczne.