JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Obudowa dydaktyczna

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Technika

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

Program nauczania "Działaj z Jawi" dla klas IV - VI szkoły podstawowej

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

Roczne plany nauczania techniki w szkole podstawowej

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

PROGRAM GIMNAZJUM

Program nauczania zajęć technicznych do gimnazjum


Prezentowany program pt. DZIAŁAJ Z JAWI jest propozycją programu nauczania ogólnego zajęć technicznych na trzecim etapie kształcenia (w klasach I-III gimnazjum). Głównym jego celem jest kształtowanie u uczniów samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązywania problemów natury technicznej. Nakierowany jest głównie na działania praktyczne realizowane metodą projektów. 

Wykonując zadania techniczne gimnazjalista kształtuje podstawowe umiejętności w zakresie prostych działań technicznych. Wdraża uniwersalne procedury postępowania i zachowania w czasie podejmowania zleconych zadań praktycznych, co ma duży wpływa na jego podejście do pracy w życiu dorosłym. Odkrywa swoje predyspozycje techniczne, co pomaga mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Ogromna wartością programu nauczania jest jego forma. Każdy dział publikacji można potraktować jako poradnik dla nauczyciela.

Program nauczania zajęć technicznych pt. DZIAŁAJ Z JAWI  spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r.,poz. 752):

  1. § 4.1 pkt 1 – program jest zgodny z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977) – stanowi opis sposobu realizacji wszystkich ustalonych w niej celów kształcenia i zadań;
  2. § 4.1  pkt 2 – program zawiera:

lit.a – szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

lit.b – treści programowe zgodne z podstawą programową zajęć technicznych w klasach I-III gimnazjum (adekwatne do założonych celów),

lit.c,d – opis sposobów osiągania założonych celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy (w zależności od potrzeb i możliwości ucznia)

lit.e – propozycje kryteriów na poszczególne oceny oraz metod sprawdzania osiągnięć ucznia,

  1. § 4.1 pkt 3 – program jest poprawny pod względem merytorycznym oraz dydaktycznym.

Program zawiera pozytywną opinię Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

 
 

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

Roczne plany pracy - gimnazjum

Roczne plany pracy są ściśle związane z programami nauczania DZIAŁAJ Z JAWI oraz z innymi elementami wchodzącymi w skład obudowy dydaktycznej niezbędnej do realizacji tych programów: pakietami uczniowskimi (materiały konstrukcyjne, karty pracy oraz wyposażenie stanowiska pracy dla ucznia) oraz pakietami metodycznymi dla nauczyciela (graficzne karty pracy wspomagające proces dydaktyczny, filmy instruktażowe, zestawy materiałów do realizacji wybranego projektu).

 

Plany pracy dotyczą realizowanych projektów edukacyjnych. Zawierają rozkłady tematyczne w odniesieniu do treści nauczania i wymagań ogólnych podstawy programowej nauczania zajęć technicznych. Wskazują przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególnych jednostkach lekcyjnych. Do planów pracy dołączone są wskazówki metodyczne zawierające opis projektów z uwagami, co do ich realizacji. Forma, w jakiej udostępniono plany pracy pozwala nauczycielowi kopiowanie i modyfikowania ich treści w zależności od potrzeb szkoły.

 

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

Konspekty

Konspekty

 

Materiały metodyczne dotyczące wybranych jednostek lekcyjnych z zakresu pracy nad wybranymi projektami. Konspekty zawierają prepozycję precyzyjnego rozplanowania konkretnych lekcji zajęć technicznych oraz osiągania celów zgodnych z planami pracy.

 

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

Karty technologiczne

Karty technologiczne obrazują „krok po kroku” trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne dotyczące wykonania i montażu poszczególnych podprojektów (części składowych projektu) . Karty pracy „krok po kroku” można kopiować i wykorzystywać jako wsparcie dla uczniów w czasie pracy nad projektami.

Zaloguj, aby mieć dostęp do plików

Filmy

Filmy technologiczne.

 

Sterują całym procesem pracy nad projektem. Obrazują, w jakości HD wszystkie czynności począwszy od trasowania, poprzez pracę poszczególnym narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać je można na każdych lekcjach związanych z praca nad projektem.

 

Filmy zostały tak przygotowane, że nauczyciel ma możliwość wyboru pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji. Wyboru dokonuje się na podstawie głównego menu, do którego dostęp jest z poziomu każdej sekwencji filmowej. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce. Uczeń po załogowaniu się na naszej stronie internetowej ma możliwość obejrzenia filmu w domu. Pozwoli mu to przygotować się do kolejnych lekcji zajęć technicznych.

 

 

 

ZOBACZ FILMY