JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Szczegóły oferty

Oferta dotyczy zamówień grupowych tzn. zamówień zestawów edukacyjnych dla uczniów do zajęć z techniki składanych przez szkoły. Ceny podane w cenniku obejmują ceny kart pracy, ceny materiałów oraz ceny segregatorów.

W cenę kart pracy wkalkulowane są następujące koszty
 

  1. Koszty kart pracy
    Zestaw kart pracy liczy kilkanaście kartek z nadrukowanymi treściami w formie tekstów i rysunków dotyczących wybranego projektu. Ilość tych kart jest zróżnicowana i zależy od ilości podprojektów składających się na dany projekt. Karty pracy spakowane w specjalnej teczce. 
  2. Koszty dostawy kart pracy do szkoły
    Termin dostawy nauczyciel zamawiający wskazuje na formularzu zamówienia. Opóźnienie dostawy może wynosić do 14 dni od daty wskazanej na formularzu. Dostawcą zestawów dydaktycznych jest firma kurierska. O dokładnym terminie dostawy informujemy telefonicznie nauczyciela prowadzącego (opiekuna grupy).


W cenę zestawów materiałów wkalkulowane są następujące koszty:
 

Koszt zestawu materiałów spakowanych w woreczku strunowym

Zestaw materiałów to odpowiednio przycięte i spakowane w woreczki strunowe różne materiały (listwy drewniane, formatki ze sklejki i tworzyw sztucznych, pręty stalowe, pręty ze stopów metali, przewody elektryczne, elementy elektroniczne itp.), których ilość i asortyment zależy od wybranego projektu

Koszty zestawu narzędzi niezbędnych do praktycznego wykonania zamawianego projektu

Zestaw narzędzi to odpowiednie narzędzia i przybory do obróbki ręcznej (imadło, piła, pilniki, śrubokręty, linijka, ołówek, cyrkiel, nóż do tapet, nożyczki, igły itp.), których asortyment zależy od zamawianego zestawu lub zastawów edukacyjnych. Narzędzia do obróbki ręcznej znajdują się w specjalnych skrzynkach. Podczas zajęć z jednego zestawu narzędzi korzysta dwóch uczniów. Przy zamówieniu materiałów przygotujemy określoną ilość skrzynek wyposażonych w odpowiedni zestaw narzędzi i przyborów. Ilość skrzynek narzędziowych uzależniona jest od liczby uczniów w najliczniejszej klasie spośród tych, dla których zamówiono zestawy, np. jeśli najliczniejsza z tych klas liczy 30 uczniów, to przygotowujemy 15 skrzynek wyposażonych w narzędzia i przybory umożliwiające uczniom wykonanie jednego projektu (w przypadku realizacji tego samego projektu w każdej klasie) lub kilku projekty (w przypadku realizacji różnych projektów w każdej klasie). Do skrzynki narzędziowej dołączona jest nakładka z płyty HDF (3x350x500), która chroni ławkę przed uszkodzeniem w czasie wykonywanie przez uczniów czynności technologicznych. Wraz z narzędziami dostarczamy również trzy instrukcje BHP  które nauczyciel powinien powiesić w widocznym miejscu w klasie, w której uczniowie pracują z zestawami edukacyjnymi.

Koszty urządzeń niezbędne do realizacji zamawianego projektu

Urządzenia (wiertarka, opalarka, itp.) dobrane są do zamawianego jednego lub kilku projektów. Nie są one dodatkowym wyposażeniem skrzynek narzędziowych, lecz tworzą odrębne stanowisko lub stanowiska, które umożliwiają wykonywanie wybranych czynności technologicznych (np. wiercenie otworów, podgrzanie tworzyw sztucznych, sklejanie rozgrzanym tworzywem itp.).

Koszty serwisu narzędzi i urządzeń

Narzędzia i urządzenia przekazane uczniom są na gwarancji i podlegają serwisowi. Serwis działa tak długo, jak długo uczniowie danej szkoły pracują na zestawach edukacyjnych firmy JAWI.

Koszty uzupełnienie narzędzi i urządzeń

W przypadku, kiedy współpracujące szkoły zamawiają kolejne zestawy edukacyjne, firma JAWI uzupełnia narzędzia i urządzenia, które dana szkoła już posiada o te, które brakują do pełnej realizacji dokupionych projektów. Uzupełnienie następuje również w przypadku zwiększenia ilości uczniów w klasach, które już pracują na zestawach edukacyjnych. Wtedy dosyłamy dodatkowe zestawy narzędziowe.

Koszty realizacja zamówienia i transport

Termin dostawy nauczyciel zamawiający wskazuje na formularzu zamówienia. Opóźnienie dostawy może wynosić do 14 dni od daty wskazanej na formularzu. Dostawcą zestawów dydaktycznych jest firma kurierska. O dokładnym terminie dostawy informujemy telefonicznie nauczyciela prowadzącego (opiekuna grupy).

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem zestawów dydaktycznych firmy JAWI otrzymują bezpłatny dostęp do programów nauczania techniki oraz do innych materiałów metodycznych potrzebnych im do pracy. Dodatkowo otrzymują materiał filmowy, który jest nieocenioną pomocą wspierającą nauczyciela i ucznia w czasie pracy na zestawach edukacyjnych. Konstrukcja filmów pozwala nauczycielom wykorzystywać je bezpośrednio na lekcji.