JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

bulbjawiwarto zajrzeć

Laboratoria Przyszłości - wsparcie finansowe na tworzenie w szkołach podstawowych profesjonalnych p

WAŻNA INFORMACJA!

Przesyłamy ważny komunikat na temat wsparcia finansowego na tworzenie w szkołach podstawowych profesjonalnych pracowni technicznych.
Projekt koncentruje się na podniesieniu jakości nauczania techniki.

Dzięki dwuletnim staraniom Pana Witolda Jakubka - autora podstawy programowej techniki, przedsiębiorcy - właściciela firmy Marcus Design, wicekuratora kujawsko-pomorskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu udało się zwrócić uwagę Rządu na potrzebę wsparcia przedmiotu technika.

Projekt "Laboratorium Przyszłości" spowoduje, że uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Polsce będą mogli odkrywać i rozwijać swoje praktyczne umiejętności w nowoczesnych pracowniach technicznych o wysokim standardzie.

Przeznaczone środki to prawie 1 mld zł dla samorządów.

 

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5312436,Laboratoria-przyszlosci-w-szkolach-prawie-1-mld-zl-dla-samorzadow.html