JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

bulbjawiwarto zajrzeć

BADANIA ANKIETOWE 2021

Ankieta została przeprowadzona na początku 2021 r. (styczeń/luty)

 

Ankieta miała na celu zebranie informacji o potrzebach nauczycieli techniki, dotyczących doskonalenia w zakresie prowadzenia lekcji metodą projektów technicznych,zalecanej przez MEiN jako wiodącej metody do prawidłowej realizacji podstawy programowej techniki. W badaniu wzięło udział 206 nauczycieli techniki