JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

bulbjawiwarto zajrzeć

Wychodzimy naprzeciw

Pan Witold Jakubek, jako autor postawy programowej techniki propaguje nowe podejście do nauczania tego przedmiotu spotykając się z nauczycielami techniki na konferencjach „Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej z techniki

Lista odbytych konferencji

L.p.

Data

Miejsce

1.

19.04.2017

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

2.

24.04.2017

 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

3.

25.04.2017

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

4.

26.04.2017

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

5.

27.04.2017

 Centrum Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

6.

18.05.2017

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

7.

19.05.2017

 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

8.

22.05.2017

 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

9.

23.05.2017

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie

10.

24.05.2017

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu

11.

25.05.2017

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

12.

26.05.2017

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

13.

31.05.2017

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

14.

01.06.2017

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Wałbrzychu

15.

06.06.2017

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

16.

07.06.2017

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej


Bardzo efektywną formą wspomagania nauczycieli w wdrożeniu nowej podstawy programowej techniki są warsztaty metodyczne Praktyczne nauczanie techniki – projekty techniczne, prowadzone przez p. Witolda Jakubka. Głównym założeniem 5-godzinnego szkolenie jest przygotowanie nauczycieli do praktycznego nauczania techniki z wykorzystanie projektów technicznych Firmy JAWI. Zajęcia mają charakter typowo warsztatowy, prowadzone są tak jak z uczniami. Koszty wyposażenia uczestnika w niezbędne materiały oraz narzędzia i przybory ponosi Firma JAWI. Zajęcia warsztatowe są uzupełnione komentarzem dotyczącym podstawy programowej techniki oraz praktycznymi uwagami metodycznymi odnoszącymi się do sposobu pracy z uczniami podczas realizacji wybranego projektu technicznego.

 

PROGRAM WARSZTATÓW METODYCZNYCH

  1. Lekcje techniki oparte na praktycznej działalności ucznia – głównym założeniem podstawy programowej techniki.
  2. Projekty techniczne firmy JAWI jako efektywna forma realizacji techniki metodą projektu:
  • obudowa dydaktyczna projektu „Wąż” („Skrzat”),
  • charakterystyka działań realizowanych w ramach projektu – podprojekty,
  • analiza przyrządów do wykonywania małych form dziewiarskich (praca z rysunkiem technicznym),
  • zapoznanie się z technologią wykonania przyrządów dziewiarskich – pokaz czynności technologicznych z wykorzystaniem filmu instruktażowego (praca z filmem),
  • zaplanowanie czynności technologicznych (indywidualna praca uczestników),
  • wykonanie przyrządów dziewiarskich zgodnie z projektem – ćwiczenia praktyczne (indywidualna praca uczestników),
  • wykonanie prac dziewiarskich z użyciem przyrządów dziewiarskich w oparciu o instrukcję rysunkową powstania splotu dziewiarskiego oraz film instruktażowy – indywidualne ćwiczenia praktyczne uczestników (praca z rysunkiem technicznym oraz filmem).

 

Harmonogram warsztatów metodycznych dla nauczycieli techniki 2017/2018

L.p.

Data

Miejsce

1.

29.08.2017

 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

2.

31.08.2017

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

3.

23.09.2017

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

4.

27.09.2017

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

5.

16.10.2017

 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu

6.

04.11.2017

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

7.

28.11.2017

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

8.

29.11.2017

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej

9.

07.12.2017

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu

10.

08.12.2017

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

11.

06.02.2018

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wrocławiu

12.

07.02.2018

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wrocławiu Filia w Legnicy

13.

08.02.2018

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

14.

14.02.2018

 Centrum Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

15.

15.02.2018

 Centrum Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

16.

28.02.2018

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

17.

02.03.2018

 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

18.

03.03.2018

 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

19.

10.03.2017

 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim


Pan Witold Jakubek chętnie uczestniczy w konferencjach, warsztatach metodycznych lub konsultacjach organizowanych dla nauczycieli zajęć technicznych. Na tych spotkaniach prezentuje przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania metody projektu do realizacji podstawy programowej zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum, które inspirują nauczycieli do organizacji bardziej efektywnej pracy dydaktycznej, co z pewnością przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia w zakresie zajęć technicznych.

Jednocześnie, jego osobowość, całkowite oddanie temu co robi, zafascynowanie techniką oraz innowacyjne podejście do edukacji technicznej sprawia, że nauczyciele zajęć technicznych odzyskują wiarę w możliwość pracy z uczniem zgodnie z założeniami przedmiotu „zajęcia techniczne”. Jest to nauczyciel z pasją, którą potrafi zaszczepić swoją pasją innych.

Spotkania z nauczycielami zajęć technicznych

22 maja 2015 r. – wystąpienie nt. Praktyczne nauczanie zajęć technicznych  z wykorzystaniem projektów technicznych – nauczanie bez podręczników podczas konferencji metodycznej „Zajęcia techniczne w świetle ustawy podręcznikowej” zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

22 – 23 maja 2015 r. – prowadzenie zajęć nt. Organizacja modułu modelarskiego z wykorzystaniem projektu technicznego „Trójkołowiec” firmy JAWI w ramach warsztatów metodycznych „Realizacja modułu modelarskiego na zajęciach technicznych w gimnazjum” zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Głównym założeniem szkolenie było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć technicznych w gimnazjum metodą projektów zgodnie z założeniami podstawy programowej z wykorzystanie pakietu dydaktycznego firmy JAWI.

Zajęcia miały charakter typowo warsztatowy, były prowadzone tak jak z uczniami. Każdy uczestnik przeszedł pełny cykl działań technicznych składających się na wybrany podprojekt projektu „Trójkołowiec” – uczestnicy wykonywali czynności technologiczne przewidziane w realizowanym podprojekcie. Zajęcia wsparte były filmem technologicznym, który doskonale zastąpił instruktaż prowadzącego. Podczas wykonywania poszczególnych czynności technologicznych p. Witold Jakubek przekazywał uwagi metodyczne dotyczące organizacji pracy z uczniami oraz dzielił się swoim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów. Koszty wyposażenia uczestnika w niezbędne materiały oraz narzędzia i przybory poniosła firma JAWI.

Nauczyciele zostali przygotowani do organizacji lekcji z wykorzystaniem pakietu pomocy dydaktycznych do praktycznego nauczania zajęć technicznych Firmy JAWI opartego na metodzie projektu oraz nabyli umiejętności wykonywania czynności technologicznych wybranego podprojektu „Trójkołowca”.

Nauczyciele wyrazili swoje zadowolenie z charakteru organizacji zajęć, ponieważ mogli wykonywać działania techniczne, których powinni uczyć swoich uczniów. Bezpośredni kontakt z p. Witoldem Jakubkiem pozwolił na rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących organizacji zajęć podczas realizacji projektów technicznych firmy JAWI.

Fotogaleria z warsztatów

Stanowisko pracy przed rozpoczęciem czynności technologicznych

Stanowisko pracy przed rozpoczęciem czynności technologicznych

Instrukataż czynności technologicznej z zastosowaniem filmu instruktażowego

Przeżynanie tworzywa sztucznego po łuku

Przeżynanie tworzywa sztucznego po łuku

Nadanie kształtu koła i wwykańczanie powierzchni za pomocą papieru ściernego

Piłowanie pilnikiem okrągłym – wykonywanie rowka na pasek klinowy

Gotowe koła pasowe

Stanowisko pracy po zakończeniu czynności technologicznych

 Wystawa gotowych projektów technicznych firmy JAWI

 Wystawa gotowych projektów technicznych firmy JAWI

Wystawa gotowych projektów technicznych firmy JAWI

Wystawa gotowych projektów technicznych firmy JAWI