JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

bulbjawiwarto zajrzeć

Laboratoria Przyszłości - wsparcie finansowe na tworzenie pracowni technicznych

WAŻNA INFORMACJA!

Przesyłamy ważny komunikat na temat wsparcia finansowego na tworzenie w szkołach podstawowych profesjonalnych pracowni technicznych.
Projekt koncentruje się m.in. na podniesieniu jakości nauczania techniki.

Wpływ na kształt projektu, który przyczyni się znacznie do wsparcia przedmiotu technika, miała między innymi aktywność autora podstawy programowej techniki (Pana Witolda Jakubka) i przedsiębiorcy - właściciela firmy Marcus Design, przy współpracy kujawsko-pomorskiego wicekuratora oświaty i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.

Projekt "Laboratorium Przyszłości" spowoduje, że uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Polsce będą mogli odkrywać i rozwijać swoje praktyczne umiejętności w nowoczesnych pracowniach technicznych o wysokim standardzie.

Przeznaczone środki to prawie 1 mld zł dla samorządów.

 

https://www.gov.pl/web/laboratoria