JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

Projekt edukacyjny "Katamaran II"

 

Projekt „Katamaran II” zaliczany jest do grupy projektów z poziomu trzeciego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wcześniej wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego i drugiego. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej w czasie pandemii koronawirusa. 

W przypadku projektu edukacyjnego „Katamaran II”, proces nauczania może mieć miejsce w formie tradycyjnej w szkole, hybrydowej lub zdalnej. Realizacja projektu „Katamaran II” wymaga użycia małej ilości narzędzi. Dzięki minimalizacji ilości potrzebnych narzędzi, uczniowie są w stanie wykonać projekt w domu, pod nadzorem rodzica. Karty pracy do projektu „Katamaran II” są bardzo szczegółowe, co ułatwia zdalną pracę.


Efektem końcowym projektu jest pływający katamaran. Konstrukcja Katamaranu II składa się z dziobu, gafla, łącznika wzdłużnego, masztu i bomu, nadbudówki, pływaków, rufy, steru, stopy i ożaglowania. Czas zaplanowany na realizację projektu to 24 jednostki lekcyjne. Projekt podzielony jest na 12 podprojektów.

Głównym celem projektu jest nie tylko realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej techniki, ale także poprawa sprawności manualnej uczniów oraz wsparcie w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań technicznych.

 

Materiały do realizacji projektu edukacyjnego "Katamaran II"

leftright

1. Polipropylen komorowy 15mm x 60mm
2. Polipropylen komorowy 25mm x 60mm
3. Polipropylen komorowy 30mm x 60mm
4. Polipropylen komorowy 30mm x 80mm
5. Polipropylen komorowy 15mm x 250mm
6. Polipropylen komorowy 30mm x 220mm, szt. 2
7. Rurki polipropylenowe dł. 350mm, śr. 4mm, 4 szt.
8. Pianka polietylenowa 80mm x 210mm, szt. 2
9. Tworzywo sztuczne PCV 30mm x 80mm
10. PCW przezroczyste grubość 0,5mm, 40mm x 95mm, szt. 2
11. Drut stalowy ocynkowany śr. 1,2mm, 100mm
12. Dratew 1000mm
13. Materiał włókienniczy (kolorowy) 200mm x 250mm


Materiały do realizacji projektu edukacyjnego ,,Katamaran II” spakowane są w woreczku strunowym.

 

Narzędzia i urządzenia do relizacji projektu edukacyjnego "Katamaran II"

1. Ołówek/długopis/pisak
2. Cyrkiel
3. Linijka
4. Nożyczki
5. Nożyk
6. Mikroszczypce
7. Aplikator gorącego tworzywa
8. Klej – laski tworzywa
9. Cerówka
10. Igły do szycia ręcznego
11. Nici

 

Film edukacyjny

Film technologiczny „Katamaran II” przedstawia w jakości Full HD wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję.

Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film został tak przygotowany, aby nauczyciel miał możliwość pokazania czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji. Nauczyciel może zatrzymać projekcję w dowolnym momencie oraz cofnąć w wybrane miejsce.
 

leftright

Opracowanie dla ucznia składa się z 19 kart pracy spakowanych w tekturowej teczce. Pierwsze pięć kart to strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, procedura organizacji zajęć w pracowni technicznej w czasie pandemii covid-19, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała część to karty technologiczne, dotyczące części składowych Katamaranu II (tzw. podprojektów) oraz jego montażu mechanicznego.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są również miejscem wystawiania ocen.

leftright

Opracowanie dla nauczyciela składa się z 59 kart pracy. Część kart pracy jest taka sama, jaką otrzymuje uczeń. Dodatkowo opracowanie zawiera: karty ze wskazówkami dotyczącymi rysunku technicznego, karty, obrazujące „krok po kroku” trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów oraz karty, przedstawiające montaż Katamaranu II.