JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

Projekt edukacyjny "Owad II"

Projekt ,,Owad II” zaliczany jest do grupy projektów poziomu piatego, przeznaczonych do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych (kółkach technicznych). Efektem końcowym projektu jest matryca do montażu prostych układów elektronicznych w kształcie owada. Konstrukcja owada składa się z podstawy matrycy elektronicznej (korpus owada), matrycy elektronicznej (grzbiet owada), odnóży owada oraz przyrządów (do wciskania gwoździ, do skręcania łączówek i do formowania łączówek). Układem elektronicznym, który w ramach tego projektu uczeń montuje, jest multiwibrator sterujący oczyma owada (diodami LED).

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem ,,Owad” dotyczy technologii obróbki tworzyw sztucznych, metali, drewna raz montażu prostych układów elektronicznych. Czas zaplanowany na realizacje projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest  podzielony na dziesięć podprojektów.

Projekt „Owad II” ukierunkowany jest przede wszystkim na zapoznanie uczniów z problematyką elementów i obwodów elektronicznych. Ze względu na prosty układ elektroniczny jest to najprostszy projekt edukacyjny z serii Owad i zalecany jest dla uczniów rozpoczynajacyh swoją działalność w zakresie elektroniki.

Podstawowa koncepcja, na której oparte są projekty z serii „Owad”, to znaczy wykorzystanie perforowanej matrycy montażowej i łączenie na niej elementów elektronicznych za pomocą łączówek z pominięciem innych technik takich, jak np. lutowanie, daje nauczycielowi szerokie możliwości realizacji z uczniami różnorodnych projektów elektronicznych.

Materiały do realizacji projektu edukacyjnego "Owad II"

leftright

 

 1. PCW 3 mm x 40 mm x 210 mm szt. 1
 2. PCV 6 mm x 30 mm x 70 mm szt.1
 3. PCV 6 mm x 40 mm x 110 mm szt. 1
 4. Pianka polietylenowa 6 mm x 40 mm x 110 mm szt. 1
 5. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø3 mm x 1000 mm szt. 1
 6. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø2 mm x 330 mm szt. 1
 7. Listwa sosnowa 20 mm x 20 mm x 50 mm szt. 1
 8. Wałek z drewna brzozy ø8 mm x 110 mm szt. 1
 9. Pręt stalowy ø2 mm x 140 mm szt. 1
 10. Drut stalowy cynkowany ø1,5 mm x 1000 mm szt. 1
 11.  Drut stalowy cynkowany ø1,5 mm x 500 mm szt. 1
 12. Przewód miedziany (linka) 0,25  mm2 x 600 mm szt. 1
 13. Przewód miedziany (linka) 1,5  mm2 x 230 mm szt. 1
 14. Mikrofon szt. 2
 15. Tranzystory szt. 3
 16. Rezystory szt. 7
 17. Kondensatory  szt. 3
 18. Podłącze do baterii 9V szt. 1
 19. Szpileczki szt. 6
 20. Gumka ø40 mm szt.1
 21. Nit aluminiowy f 3 mm x 10 mm szt.1
 22. Nity aluminiowe f 3 mm x 16 mm szt. 1

 

Materiały do realizacji projektu edukacyjnego ,,Owad II” spakowane są w woreczku strunowym.  Za dodatkową opłatą można zakupić specjalne kartonowe segregatory, które umożliwiają wygodne przechowywanie woreczków z materiałami np. na półce.

Narzędzia i urządzenia do relizacji projektu edukacyjnego "Owad II"

leftright
 1. Skrzynka narzędziowa
 2. Imadło
 3. Młotek
 4. Płaskoszczypy uniwersalne
 5. Mikroszczypce
 6. Pilnik płaski do metalu
 7. Piła mała naprężna
 8. Nożyk
 9. Wiertarka stołowa kolumnowa
 10. Imadło maszynowe do mocowania materiału w czasie wiercenia otworów
 11. Komplet wierteł do drewna (od 3 mm do 10 mm)
 12. Wiertło do metalu o średnicy 2 mm
 13. Wiertło do metalu o średnicy 1,5 mm
 14. Wiertło do metalu o średnicy 1 mm
 15. Okulary ochronne
 16. Miernik
 17. Ściągacz do izolacji
 18. Linijka stalowa
 19. Przymiar kątowy stalowy
 20. Cyrkiel
 21. Ołówek
 22. Papier ścierny
 23. Świeczka
 24. Podkładka ochronna na ławkę wykonana z płyty MDF
 25. Instrukcja BHP – Obsługa wiertarki elektrycznej
 26. Instrukcja BHP – Praca narzędziami do obróbki ręcznej
 27. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Narzędzia do obróbki ręcznej spakowane są w plastikowej skrzynce. 

leftright

Opracowanie dla ucznia składa się z 17 kart pracy spakowanych w kartonowej teczce. Pierwsze pięć kart to: strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz spis materiałów do realizowanego projektu. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych (tzw. podprojektów) owada oraz jego montażu mechanicznego. Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru.

Projekt karty pracy wymusza: stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych , przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są miejscem wystawiania ocen.

leftright

Opracowanie dla nauczyciela składa się z 34 kart pracy spakowanych w specjalnej teczce. Część kart pracy jest taka sama, jaką otrzymuje uczeń. Dodatkowo opracowanie to zawiera: karty ze wskazówkami dotyczącymi rysunku technicznego, karty z testami rysunkowymi, karty, które obrazują ,,krok po kroku” trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów (części składowych owada II) oraz karty, które obrazują montaż mechaniczny i elektroniczny owada II.

Karty pracy ,,krok po kroku” oraz karty pracy dotyczące montażu nauczyciel może kopiować i wykorzystywać jako wsparcie dla uczniów w czasie pracy nad projektem. Natomiast testy rysunkowe to dodatkowe ćwiczenia, które nauczyciel może zadać uczniom, którzy szybciej wykonają przydzielone na lekcji zadanie praktyczne.