JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

Ta strona niedługo przestanie istnieć. Nowa strona jest dostępna pod adresem https://www.jawiedu.pl/

Projekt edukacyjny "Owad I"


 

Projekt ,,Owad I” zaliczany jest do grupy projektów poziomu trzeciego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wcześniej wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego i drugiego. Efektem końcowym projektu jest matryca do montażu prostych układów elektronicznych w kształcie owada. Konstrukcja owada składa się z podstawy matrycy elektronicznej (korpus owada), matrycy elektronicznej (grzbiet owada), odnóży owada oraz przyrządów (do wciskania gwoździ, do skręcania łączówek i do formowania łączówek). Układem elektronicznym, który w ramach tego projektu uczeń montuje, jest multiwibrator sterujący oczyma owada (diodami LED).

Projekt ten umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem ,,Owad” dotyczy technologii obróbki tworzyw sztucznych, metali, drewna raz montażu prostych układów elektronicznych. Czas zaplanowany na realizacje projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest  podzielony na dziesięć podprojektów

Projekt „Owad I” ukierunkowany jest przede wszystkim na zapoznanie uczniów z problematyką elementów i obwodów elektronicznych. Ze względu na układ elektroniczny jest to najprostszy projekt edukacyjny z serii Owad i zalecany jest dla początkujących.

Podstawowa koncepcja, na której oparte są projekty z serii „Owad”, to znaczy wykorzystanie perforowanej matrycy montażowej i łączenie na niej elementów elektronicznych za pomocą łączówek z pominięciem innych technik takich, jak np. lutowanie, daje nauczycielowi szerokie możliwości realizacji z uczniami różnorodnych projektów elektronicznych.

Materiały do realizacji projektu edukacyjnego "Owad I"

leftright
 1. PCW 3 mm x 40 mm x 210 mm szt. 1
 2. PCV 6 mm x 30 mm x 70 mm szt.1
 3. PCV 6 mm x 40 mm x 110 mm szt. 1
 4. Pianka polietylenowa 6 mm x 40 mm x 110 mm szt. 1
 5. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø3 mm x 1000 mm szt. 1
 6. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø2 mm x 330 mm szt. 1
 7. Listwa sosnowa 20 mm x 20 mm x 50 mm szt. 1
 8. Wałek z drewna brzozy ø8 mm x 110 mm szt. 1
 9. Pręt stalowy ø2 mm x 140 mm szt. 1
 10. Drut stalowy cynkowany ø1,5 mm x 1000 mm szt. 1
 11. Drut stalowy cynkowany ø1,5 mm x 500 mm szt. 1
 12. Przewód miedziany (linka) 0,25  mm2 x 600 mm szt. 1
 13. Przewód miedziany (linka) 1,5  mm2 x 230 mm szt. 1
 14. Diody LED szt. 2
 15. Tranzystory szt. 2
 16. Rezystory szt. 4
 17. Kondensatory elektrolityczne szt. 2
 18. Podłącze do baterii 9V szt. 1
 19. Szpileczki szt. 6
 20. Gumka ø40 mm szt.1
 21. Nit aluminiowy ø3 mm x 10 mm szt.1
 22. Nity aluminiowe ø3 mm x 16 mm szt. 1


Materiały do realizacji projektu edukacyjnego ,,Owad I” spakowane są w woreczku strunowym.  Za dodatkową opłatą można zakupić specjalne kartonowe segregatory, które umożliwiają wygodne przechowywanie woreczków z materiałami np. na półce.

 

 

Narzędzia i urządzenia do relizacji projektu edukacyjnego "Owad I"

leftright
 1. Imadło
 2. Młotek
 3. Płaskoszczypy uniwersalne
 4. Mikroszczypce
 5. Pilnik płaski do metalu
 6. Piła mała naprężna
 7. Nożyki
 8. Wiertarka kolumnowa
 9. Imadło maszynowe do mocowania materiału w czasie wiercenia otworów
 10. Komplet wierteł do drewna (ø3 mm, ø8 mm)
 11. Wiertło do metalu o średnicy ø2 mm
 12. Wiertło do metalu o średnicy ø1,5 mm
 13. Wiertło do metalu o średnicy ø1 mm
 14. Okulary ochronne
 15. Ściągacz do izolacji
 16. Linijka stalowa
 17. Przymiar kątowy stalowy
 18. Cyrkiel
 19. Ołówek
 20. Papier ścierny
 21. Świeczka
 22. Podkładka ochronna wykonana z płyty HDF (350 mm x 500 mm) na ławkę
 23. Instrukcja BHP – Obsługa wiertarki elektrycznej
 24. Instrukcja BHP – Praca narzędziami do obróbki ręcznej
 25. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 26. Skrzynka narzędziowa


Narzędzia do obróbki ręcznej spakowane są w plastikowej skrzynce.
 

Film edukacyjny

Film technologiczny ,,Owad I” obrazuje w jakości HD wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film został tak przygotowany, że nauczyciel ma możliwość wyboru pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji. Wyboru dokonuje się na podstawie głównego menu, do którego dostęp jest z poziomu każdej sekwencji filmowej. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

leftright

Opracowanie dla ucznia składa się z 17 kart  pracy spakowanych w kartonowej teczce. Pierwsze pięć kart to: strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych ( tzw. podprojektów) katamaranu oraz jego montażu mechanicznego. Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru.

Projekt karty pracy wymusza: stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych , przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są miejscem wystawiania ocen.

leftright

Opracowanie dla nauczyciela składa się z 34 kart pracy spakowanych w specjalnej teczce. Część kart pracy jest taka sama, jaką otrzymuje uczeń. Dodatkowo opracowanie to zawiera: karty ze wskazówkami dotyczącymi rysunku technicznego, karty z testami rysunkowymi, karty, które obrazują ,,krok po kroku” trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów (części składowych owada I) oraz karty, które obrazują montaż mechaniczny i elektroniczny owada I.

Karty pracy,,krok po kroku” oraz karty pracy dotyczące montażu nauczyciel może kopiować i wykorzystywać jako wsparcie dla uczniów w czasie pracy nad projektem. Natomiast testy rysunkowe to dodatkowe ćwiczenia, które nauczyciel może przydzielić uczniom, którzy szybciej wykonają przydzielone na lekcji zadanie praktyczne.