JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

bulbjawiwarto zajrzeć

BADANIA ANKIETOWE 2016

ZAJĘCIA TECHNICZNE NAUCZANE MOTODĄ PROJKETÓW JAWI W OPINII UCZNIÓW I ICH RODZICÓW


Aby mieć pewien obraz rzeczywistości na temat nauczania zajęć technicznych metodą projektów JAWI, w kwietniu 2016 r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród uczniów i ich rodziców.

Ankieta dla uczniów miała na celu ocenić ich stopień zadowolenia z nauczania zajęć technicznych metodą projektów JAWI, a także zweryfikować jakość naszej oferty. 

Ankieta dla rodziców miała na celu określenie oczekiwań rodziców odnośnie zajęć technicznych, poznania ich zdania na temat nauczania zajęć technicznych metodą projektów JAWI oraz preferencji względem tego przedmiotu. 

W badaniu wzięło udział 332 uczniów szkół podstawowych i 265 uczniów gimnazjum, uczących się na zestawach edukacyjnych firmy „JAWI” oraz 405 rodziców.