JAWI logo   

Skuteczne metody nauczania

loader

close

bulbjawiwarto zajrzeć

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o wyróżnieniach jakie otrzymała firma JAWI. W Państwa szkołach prowadzone są zajęcia techniczne w oparciu o ofertę nagrodzoną dwoma certyfikatami jakości „Laur Eksperta” oraz tytułem „Kreator Innowacji”.

 

Prestiżowe znaki jakości zdobyliśmy w konkursie „Laur Eksperta”. Jest to ogólnopolski konkurs i program doradztwa konsumenckiego, którego celem jest wyróżnianie najlepszych produktów, marek i usług dostępnych na polskim rynku. Znak jakości „Laur Eksperta” przyznawany jest przez Kapitułę złożoną z naukowców najlepszych polskich uczelni, którzy oceniają m.in. jakość produktów/usług, ich wartość rynkową, innowacyjność czy zgodność z potrzebami klientów. Nagradzane są te produkty i usługi, które - w opinii Kapituły - dobrze odpowiadają na potrzeby konsumentów, pozytywnie wyróżniają się na tle innych produktów i usług dostępnych na rynku, cechują się wysoką jakością, są oryginalne, interesujące, godne polecenia klientom. Patronat nad Konkursem sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, natomiast organizatorem Programu jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. w Katowicach.

 

Kolejny powód do dumy daje nam tytuł „Kreator Innowacji” przyznany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Co roku organizowane jest „Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji”, podczas którego prezentowani są wybitni naukowcy i pedagodzy, autorzy innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły „Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrzów Pedagogii”, „Liderów w Edukacji”, „Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół. Te tytuły zdobyli dotychczas, między innymi: Profesor Marek Belka, prezes NBP; Profesor Michał Kleiber, prezes PAN; Anna Dymna; Kazimierz Tischner; Profesor Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego; dr Jacek Saryusz-Wolski, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych.

   

To wyróżnienie nie byłoby możliwe bez współudziału nauczycieli, który wprowadzili w swoich szkołach na zajęciach technicznych ofertę nauczania praktycznego firmy JAWI.

Unikatowe przedsięwzięcie w Polsce, jakim jest PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI prezentuje osoby twórcze – wdrażające do praktyki edukacyjnej wartościowe modele edukacji oraz ukazuje wartości edukacji, które często są uśpione. To właśnie nauczyciele uczący zajęć technicznych poprzez praktyczne działanie, wprowadzili model edukacji uznany w Polsce, jako wartościowy. To z Nimi dzielimy się tym sukcesem. To dzięki takim nauczycielom istnieje możliwości podniesienia rangi przedmiotu, jakim są zajęcia techniczne i przywrócenia mu praktycznego charakteru i należnego miejsca oraz uznania. Praktyczne nauczanie w dzisiejszych realiach szkolnych jest bardzo trudne, ale konieczne, ponieważ rozwój dzieci jest zdominowany przez informatyzację życia codziennego a także przez nadmiar wiedzy teoretycznej.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorom i nauczycielom zajęć technicznych za wspólny sukces, jak i za wytrwałość oraz poświecenie w imię takiego nauczania, które jest zgodne z potrzebami uczniów a także wierne kanonowi nauczanego przedmiotu.

Z wyrazami szacunku

Witold Jakubek

 

Więcej informacji na temat "Kreatora innowacji": http://pri.wckp.lodz.pl/

Więcej informacji na temat znaku jakości "Laur eksperta": http://www.laur-eksperta.pl/witamy